Naprawa i reprofilacja betonu 2019-10-02T09:50:53+02:00

Naprawa i reprofilacja betonu

Beton należy do najsolidniejszych materiałów budowlanych jednak również i on może z czasem ulegać niszczeniu, zwłaszcza pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, uszkodzeń mechanicznych czy działania czynnika biologicznego. Pęknięcia mają na ogół charakter postępujący, dlatego nie wolno lekceważyć nawet niewielkich rys. Nasza firma dysponuje odpowiednim sprzętem oraz materiałami, z pomocą których możliwe będzie naprawienie betonowej konstrukcji i zabezpieczenie jej przed pogłębianiem się uszkodzeń.

Metodą, którą w naszej pracy wykorzystujemy najczęściej, jest iniekcja żywicy epoksydowej. Materiał ten posiada dobrą wzajemną tolerancję nie tylko z betonem, ale również stalą, zaprawami murarskimi oraz otulinami kabli, dlatego doskonale wypełnia najdrobniejsze nawet rysy. Technika ta wymaga odpowiedniego przygotowania – brzegi rys muszą zostać dokładnie oczyszczone z zabrudzeń, które mogą osłabiać przyleganie żywicy.

Równie satysfakcjonujący efekt osiągnąć można z wykorzystaniem zapraw polimerowo-cementowych (PCC). Odznaczają się one wyższą odpornością na rozciąganie i korozję chemiczną, wykazują także lepszą wodoszczelność. Przed nałożeniem wypełnienia PCC należy odpowiednio nawilżyć podłoże, a następnie wykonać warstwę sczepną, wcierając zaprawę w porowate brzegi rysy za pomocą szczotki. Po wypełnieniu zaprawą, pęknięcie przez przynajmniej 24 godziny powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wahaniami temperatury.

W trakcie prac renowacyjnych stosujemy również torkretowanie czyli dynamiczne wtryskiwanie betonu w miejsce wbudowania. W zależności od warunków prowadzenia robót oraz możliwości technologicznych proces ten wykonywać można dwiema metodami: mokrą, w której gotowa zaprawa pneumatycznie nakładana jest na wyznaczone miejsce, oraz suchą, wykorzystującą mieszankę cementu i kruszywa, nawilżaną podczas wypełniania pęknięć. Technika ta gwarantuje dobrą gęstość masy betonowej, a co za tym idzie również jej zwiększoną wytrzymałość.