Loading...
Oferta 2019-06-13T12:12:01+02:00

Wzmocnienia konstrukcji i naprawa betonu

Wzmocnienia konstrukcji

Wzmacnianie konstrukcji włóknami węglowymi

Konstrukcje z powodu pogorszenia się ich stanu technicznego na skutek upływu czasu i eksploatacji, zmiany warunków użytkowych lub funkcji wymagają wzmocnienia.

Firma KRAK-INŻ sp. z o.o. realizuje prace polegające na wzmacnianiu konstrukcji przy użyciu materiałów kompozytowych np. taśm i mat z włókien węglowych CFRP.

Taśmy kompozytowe, taśmy CFRP od angielskiego Carbon Fibre Reinforced Plastic to kompozyt o osnowie epoksydowej ze wzmocnieniem z ciągłych włókien węglowych. Materiały jakie stosujemy pozwalają na dozbra­janie obiek­tów bez podnoszenia ich masy oraz wykony­wa­nia uciążli­wych odkuć. Maty oraz taśmy z włókien węglowych skutecznie i szy­bko pozwalają wzmoc­nić obiekt. Roboty te często przy­go­towujemy wraz z projektem.

Wykonujemy również wzmocnienia z wykorzystaniem wstępnie sprężonych taśm. Wstępne sprężenie taśm pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie wytrzymałości na rozciąganie materiału kompozytowego przez zmniejszenie ugięcia oraz zamknięcie istniejących i opóźnienie powstawania nowych, wpływa na wzrost trwałości elementu wzmacnianego. Szczególnym atutem tej technologii jest to, że taśmy są zbrojeniem aktywnym i przenoszą obciążenia od razu po ich naciągnięciu, a stopień ich wykorzystania jest nieporównywalnie większy w stosunku do taśm przyklejanych w sposób bierny.

Naprawa i reprofilacja betonu

KRAK-INŻ Sp. z o.o. wykonuje naprawy zarysowań, pęknięć konstrukcji poprzez ich scalenie metodą iniekcji. Specjalizujemy się także w naprawach konstrukcji żelbetowych i betonowych nakładanych metodą ręczną lub nanoszonych metodą natrysku – torkretowania na sucho lub na mokro. Stosujemy materiały renomowanych producentów o odpowiednio dobranych parametrach wytrzymałościowych i składzie chemicznym.

  • Iniekcja ciśnieniowa epoksydowa

  • Naprawy zaprawami PCC

  • Torkretowanie